اسکان

هتل پارسیان کرمانشاه

اطلاعات تماس با هتل پارسیان کرمانشاه اطلاعات تماس با هتل پارسیان کرمانشاه
 

اطلاعات تماس با هتل پارسیان کرمانشاه :

آدرس : ایران- کرمانشاه - بلوار شهید کشوری- جنب پل ولایت

تلفن تماس : 60-4219151- (98831+)

فکس : 4219155 - (98831+)

کدپستی : 13113-67157

صندوق پستی: 1587-67145

 

آدرس پست الکترونیک : Info@kermanshahpih.ir

 

وب سایت: www.kermanshah.pih.ir