معرفی هم اندیشی

معرفی هم اندیشی معرفی هم اندیشی

معرفی هم اندیشی
پدیده‌ی گرد و غبار و توفان‌های شن و خاک در مناطق خشک و گرم جهان به ویژه نواحی بیابانی و صحراها از دیر باز رخدادی معمول و متداول تلقی شده است .جمهوری اسلامی ایران نیز در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و ظهور پدیده گرد و غبار در این حوزه امری طبیعی است، اما طی یک دهه گذشته این منطقه شاهد افزایش پدیده ریز گرد با ویژگی های متفاوت نسبت به گذشته بوده است. افزایش تعداد دفعات، تداوم دوره زمانی و افزایش غلظت آن از جمله تفاوت های گرد و غبار نسبت به گذشته بوده که بر همین اساس نیاز است توجه جدی تری بعمل آید. تغییرات فشار هوا، وزش بادهای شدید، تغییرات اقلیمی، خشکسالی های متوالی، کاهش بارندگی و میزان رطوبت هوا و خاک از جمله عواملی هستند که در افزایش میزان گرد و غبار در منطقه تاثیر گذار بوده اند. تغییر در مدیریت منابع زیست محیطی، سدسازی، جنگ و تغییر در زندگی مردم منطقه نیز از دیگر عواملی هستند که در افزایش بروز این پدیده تاثیر گذار بوده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم خسارات های زیادی را وارد کرده اند. علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی، تخریب خاک، کاهش تولیدات گیاهان، زاد و ولد جانوران و شیوع انواع بیماری های خطرناک از جمله اثرات خطرناک ناشی از گرد و غبار است. پدیده گرد و غبار مناطق وسیعی از کشورهای منطقه خاورمیانه را تحت­ تأثیر قرار داده است. برای نمونه در ایران گرد و غبار ورودی از بیابان­های عربستان، عراق و شمال شرقی آفریقا مناطق جنوبی، غربی، حواشی خلیج فارس و حتی مرکز و شمال ایران را علیرغم فاصله طولانی آن­ها از مراکز ایجاد غبار، تحت تاثیر قرار داده است.
این پدیده که از 10 سال پیش از 3 شهر آبادان، خرمشهر و شادگان آغاز شده بود در چند سال اخیر مردم غرب وجنوب غرب کشورمان را نیز بسیار آزار داده است. این ریز گردها که ذره ذره جمع شده بودند و به طوفانی از غبار مبدل شده بودند پا را از جنوب کشور فراتر گذاشتند و پس از حدود 8 سال از آغاز این پدیده دامنه آن به غرب، شمال غرب، جنوب و مرکز کشور نیز کشیده شده است و در مجموع 20 استان کشور با شدت و ضعف با آن دست به گریبان شده اند، هرچند استان های خوزستان، ایلام، بوشهر، کرمانشاه، لرستان و یاسوج بیشترین رخداد- غلظت ها را داشته اند کهتبعات ناشی از آن اندک اندک در حال بروز و ظهور در زندگی مردمان این مناطق است. پدیده گرد غبار دیگر آنچنان شدت یافته که اغلب روزهای سال بویژه در شش ماه اول سال برای مردم این مناطق به امری عادی مبدل شده است. استمرار و شدت این فاجعه زیست محیطی به حدی گسترش یافته که تاثیرات آن نیز روز به روز در حال آشکار شدن است.
به منظور مقابله جدی با این پدیده،جمهوری اسلامی ایران با انجام مذاکراتی چند جانبه با تمامی کشورهای درگیر گرد و غبار منطقه پس از بررسی های کارشناسی راهکارهایی تدوین و پیش بینی کرده است. در همین راستا دانشگاههای علوم پزشکی و رازی کرمانشاه با مرکزیت دبیر خانه هم اندیشی ریزگرد واقع در دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط این افتخار را دارد تا اولین جلسه هم اندیشی بین المللی ریز گرد را در 5-3 خرداد ماه91 برگزار نماید. محورهای اصلی این هم اندیشی؛ کانون های انتشار، علل شکل گیری، مدل های انتشار، انتقال آلاینده ها، شناسایی کیفی و کمی و اثرات فیزیکوشیمیایی آلاینده ها، اثرات زیست محیطی، اقتصادی، بهداشتی و کنترل آنها در محل تولید، مسیر انتشار و مقصد انتشار می باشد. بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، صاحبنظران و دست اندرکاران بهداشت محیط، محیط زیست و سایر متخصصین مرتبط با موضوع از داخل و خارج کشور که به نحوی پیرامون این موضوع فعالیت دارند دعوت بعمل می آید تا با شرکت در این هم اندیشی آخرین یافته های علمی و تجربیات ارزشمند خود را در معرض استفاده محققین و پژوهشگران و مدیران اجرایی مرتبط قرار دهند. با شد که یافته های حاصل از این هم اندیشی راهی برای مقابله و کنترل بحران موجود باشد.